Student Inteview - Phillip Lé

1. Tên:
Phillip Lé
2. Nước:
Uc
3. Học tiếng Nhật bao lâu cho đến nay?:
15 tháng
4. Tại sao anh/em muốn học tiếng Nhật? :
Tôi muốn học tiếng Nhật vị tôi quan tâm đến văn hóa Nhật Bàn.
5. Tại sao anh/em lựa học tiếng Nhật ở Japaneasy?:
So với các tuition tôi nhìn thích Japaneasy Nhất tại vị có vẻ tốt hơn. Trừơng là tại mọ́t địa điềm thuận tiện và có họat động ngoại khóc như Nihonmura và hạn các bên.
6. Tiếng Nhật cưa anh/em sao rội?:
Nhật Bàn nghiện cứu cưa tôi đang tiến triển tốt. Tôi có thể đọc và trò chuyện ở một mức độ cơ bản và hy vọng sẽ cải thiện hơn như tiến độ học tập cưa tôi.
7. Tại sao anh/em thích học tiếng Nhật ở Japaneasy? :
Tôi được học tiếng nhật với khoảng 15 tháng và những gi làm cho việc học tiếng Nhật truong Japaneasy thú vị là những giáo viên. Các giáo viên làm cho các khóa học thú vị và sẵn sàng giúp đỡ khi cần.
8. Yêu thích cưa bạn từ Nhật và tại sao là những gi?:
Kanpai! Tôi luôn luôn sử dụng từ này khi tôi co vui vé uống.